EvalCafé na téma evaluací vzdělávacích programů II

Pozvánka k registraci a program

 

EvalCafé na téma Evaluace vzdělávacích programů II:

Co dělat, než přijde dopad?

24. června 2021, 14.00–17.00

Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Velká konferenční místnost

 

Milá evaluační a vzdělávací komunito,

dovolujeme si Vás pozvat na další EvalCafé z oblasti evaluace vzdělávání, tentokrát ve spolupráci s Nadací České spořitelny a na téma:

Co dělat, než přijde dopad? Aneb:

  • Dobré dopadové evaluace ve vzdělávání mohou trvat několik let, mohou přinést silné důkazy o kvalitě pro okolí organizace, ale současně často nepřinášejí mnoho užitečných informací pro samotné další zkvalitňování vzdělávacího procesu a učení se v rámci organizace, která vzdělávací programy realizuje.
  • V EvalCafé si chceme povídat alespoň o některých z následujících témat: (i) co jsou prvky vzdělávacího procesu, které podle odborné shody předznamenávají dobré efekty vzdělávání, (ii) jak tyto prvky a jevy z pohledu evaluace nejlépe sledovat a hodnotit, (iii) jak poznat, že jsme na správné cestě u intervencí směřujících na změnu systému, (iv) jak o těchto věcech nejlépe dávat užitečnou zpětnou vazbu.
  • Chceme si tedy tentokrát povídat spíše o evaluaci formativní, o evaluaci procesní, případně o theory-based dopadové evaluaci ve vzdělávání či o participativních aspektech toho všeho…

Co dál, pokud jsme vás zaujali?

Hygienická opatření

  • EvalCafé chceme realizovat v souladu s opatřením platnými v době konání, předpokládejte prosím respirátory a u prezence podpis čestného prohlášení, že jste očkovaní, nebo jste prodělali Covid nebo máte čerstvý negativní test.

Co je EvalCafé?

  • Evaluační kavárna
  • Tradice neformálního sdílení zkušeností a nápadů v komunitě evaluátorů a zájemců o evaluace pořádaného Českou evaluační společností
  • Místo pro výměnu zkušeností, navazování kontaktů a inspiraci
  • Účast na Eval Café je zdarma pro registrované účastníky

Program

Moderuje Vladimír Kváča

 

14.00 – 14.20

Úvod, uvítání představení průběhu akce

(Česká evaluační společnost, Nadace České spořitelny)

14.20 – 14.45

Krátký příspěvek a vyjasňující diskuze k nastolení tématu

Jan Hněvkovský: Agilní zpětnovazební systém

Většinu z nás zajímá dopad našich aktivit. Problém dopadových kvantitativních evaluací je, že jsou podmíněné řadou předpokladů. Jedním z nich je, že se intervence nemění v čase. To je ale v rozporu s agilním přístupem, který předpokládá, že evaluaci využíváme k získávání včasných odpovědí a na jejich základě samotnou intervenci upravujeme. To je zejména u inovativních systémových projektů klíčové. Ve svém příspěvku zvednu diskusi, jakým způsobem bychom mohli skrze lepší strategické uchopení samotných intervencí a nastavení procesu učení okolo nich vytvořit zpětnovazební systém, který nám dodá odpovědi ještě v průběhu realizace a umožní nám na ně reagovat.

14.45 – 15.10

Krátký příspěvek a vyjasňující diskuze k nastolení tématu

Markéta Nekolová: Evaluace činnosti v Elixíru do škol

Základní mise Elixíru zní: Chceme pomoci změnit způsob výuky/vzdělávání žáků a studentů fyziky na českých školách. aby žáky i učitele hodiny fyziky více bavily, zajímaly a dávaly jim smysl. Hybatelem změny je tzv. kolegiální vzdělávání v regionálních centrech Elixíru, které umožňuje rozvoj badatelského přístupu ve výuce fyziky na školách napříč ČR. Elixíru do škol jako přirozeně učící se organizaci záleží na tom, aby svou misi naplnil. V případě nedostatků nebo problémů, které bere jako výzvu, hledá nové, lepší cesty řešení a reaguje flexibilně na měnící se podmínky. Součástí tohoto procesu je získávání zpětné vazby na všech úrovních své činnosti a od všech cílových skupin, na které působí. První roky má tato zpětná vazba v zásadě kvalitativní charakter, od roku 2018 ji doplňují také kvantitativní metody ověřování přínosu, výsledků a dopadů činnosti Elixíru. Důležitým milníkem evaluačního procesu je pak rok 2020, ve kterém si organizace zpracovala teorii změny jako základní rámec evaluace a sledování plnění meziročních, střednědobých i dlouhodobých strategických cílů.

15.10 – 15.25

Přestávka a prostor pro networking

15.25 – 16.00

Paralelní skupinové diskuze k prohloubení tématu

Jan Hněvkovský: Agilní zpětnovazební systém

(Moderuje Vladimír Kváča)

Markéta Nekolová: Evaluace činnosti v Elixíru do škol

(Moderuje Daniel Svoboda)

16.00 – 16.15

Shrnutí a dokončení diskuzí v plénu

16.15 – 16.50

Krátký workshop na téma „co dál“

V diskuzích o tématu evaluace vzdělávání bychom rádi pokračovali dále, možná nejen ve formátu Eval Café, ale třeba i v podobě nějaké Community of Practice. Rádi bychom v krátkém workshopu prozkoumali, kdo má jaký zájem, kdo má jaké potřeby a kdo s čím může přispět.

16.50 – 17.00

Závěr a rozloučení

 

Podklady k předcházejícímu EvalCafé na téma evaluací vzdělávacích programů: