EvalCafé jaro 2020 (červen)

Přijďte s námi posedět a diskutovat o evaluacích

EvalCafé jaro 2020

Jak na hodnotící kritérium kvality nabídky u evaluací

O čem to bude? Cílem EvalCafé je rozvinout debatu ohledně toho, které prvky a přístupy při hodnocení kvality evaluačních nabídek fungují, a co je možné zlepšovat. Také věříme, že diskuze povzbudí další zadavatele i evaluátory k preferování kvality před nejnižší cenou.

Setkání je určeno jak zadavatelům, kteří přijdou diskutovat své přístupy a jejich výhody a nevýhody. Stejně tak je určeno dodavatelům, kteří na základě zadávací dokumentace připravují nabídky a jsou tak schopni upozornit na ty prvky zadávání, které mohou kvalitu výsledného plnění snižovat.

Úvodní příklady používaných postupů pro hodnocení kvality budou sdílet Jana Drlíková za Ministerstvo pro místní rozvoj, Hana Šišková Grznárová za Ministerstvo zdravotnictví a Daniel Svoboda za ČES.

Kdy: 18.6.2020 od 17:00

Kde: vinárna Vínečko, Bruselská 5, Praha, případně na dálku přes aplikaci ZOOM (heslo: Kriteria)

Jak se přihlásit? Emailem na adresu svoboda@czecheval.cz (předmět „EvalCafé Kritéria")