RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Jana Kouřilová se podílela se na zpracování programových dokumentů, zejména ze strukturálních fondů EU, od r. 1999. Evaluacemi se zabývá od roku 2003 (předběžné hodnocení SROP). Jako expertka se zúčastnila evaluací nebo odborných analýz/studií, především pro MZE, MMR, MPSV, MPO. Jana Kouřilová působí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.