Konference ČES 2024

Nebojte se evaluací (Jsme na jedné lodi)

Konference České evaluační společnosti 2024

Nebojte se evaluací (Jsme na jedné lodi)

12. a 13. června 2024

 

Výzva k zasílání abstraktů / Call for Papers

Save the Date

 

Výroční konference České evaluační společnosti se bude konat ve dnech 12. a 13. června 2024 na České zemědělské univerzitě v Praze.

Rámcový program:

Středa 12. června 2024, 13.00 – 16.30 Předkonferenční workshopy
Čtvrtek 13. června 2024, 9.00 – 17.20 Hlavní konferenční den
Čtvrtek 13. června 2024, 17.30 – 23.00 After Party

Konference je příležitostí pro sdílení zkušeností, pro propojení jednotlivých aktérů a pro společné hledání cest, které mohou přispět k posílení evaluací a jejich efektivnějšímu využívání. Na základě komunikace se členy a dalším evaluačními partnery navrhujeme pro letošní rok následující témata:

 • Multikulturní týmy a multikulturní výzvy (Diversity management)
 • Evaluace vzdělávání a evaluační vzdělávání (Evaluation in education)
 • Evaluace pohody a nepohody (Evalution of wellbeing)
 • Evaluace pro obce a občany (Evaluation for community and self-government)
 • Evaluace pro podporovatele – Jak hodnotit smysl finanční podpory? (Value for money)
 • Divoká karta – nové výzvy, nové přístupy, noví aktéři… (Emerging issues)

Prosím posílejte své abstrakty k některému z výše uvedených témat na adresu ces@czecheval.cz nejpozději do 12. dubna 2024!

Abstrakt v rozsahu maximálně jedné strany musí zahrnovat název příspěvku, jméno a kontakty autora, profesní medailonek autora (1 odstavec + fotografie), stručný přehled hlavních bodů příspěvku se zaměřením na možnosti jejich využití v budoucích evaluacích, návrh způsobu prezentace (příspěvek v úvodním plenárním bloku, přednáška v paralelních sekcích, panelová diskuse, interaktivní metody práce ve skupinách apod.). Současně navrhněte zařazení Vašeho příspěvku do některého z výše uvedených bloků.

Současně můžete posílat i návrhy na předkonferenční workshopy. Předběžně jsou navržena následující témata:

 • Kdy má jaká evaluace smysl? (Mírně gamifikovaný workshop především pro zadavatele)
 • Vizualizace a prezentace výsledků evaluace (Nechte výsledky mluvit za vás)
 • Open Space (Všechno, co jste kdy chtěli vědět, a všechno, co jste kdy chtěli sdílet)

V případě dalších námětů můžeme workshopy rozšířit i na středeční dopoledne. Pokud byste chtěli navrhnout svůj vlastní workshop, pošlete jeho název, jméno, kontakty a profesní medailonek lektora (1 odstavec + fotografie) a stručnou anotaci obsahu a formy školení.

Návrhy workshopů posílejte na adresu ces@czecheval.cz rovněž nejpozději do 12. dubna 2024!

Program konference bude připraven na konci dubna, registrace by měla být otevřena začátkem května 2024.

Účastnické poplatky:

 • Konference fyzická účast: členové ČES 1400 Kč; NNO, studenti 2200 Kč; ostatní 2800 Kč
 • Konference online přístup: členové ČES 700 Kč; NNO, studenti 1100 Kč; ostatní 1400 Kč
 • Předkonferenční workshopy fyzická účast: členové ČES 700 Kč; NNO, studenti 1100 Kč, ostatní 1400 Kč.

Účastnické poplatky pro fyzickou účast zahrnují tištěné podklady a catering (včetně čtvrtečního
oběda a After Party).

Pokud dosud nejste členem České evaluační společnosti, využijte příležitost a přihlaste se zde: https://czecheval.cz/cs/O-nas/O-clenstvi.