EvalCafé na téma evaluace vzdělávacích programů III

Pozvánka k registraci a program

 

EvalCafé na téma Evaluace vzdělávacích programů III:

Sběr dat ze vzdělávacího terénu

6. října 2021, 13:30 – 16:30h

Praha 1, Senovážné náměstí 25, Konferenční centrum NPI 

(přízemí, zadní trakt přes dvůr)

 

Milá evaluační a vzdělávací komunito,

dovolujeme si Vás pozvat na další EvalCafé z oblasti evaluace vzdělávání, tentokrát ve spolupráci s Nadací České spořitelny a Národním pedagogickým institutem České republiky, na téma:

Sběr dat ze vzdělávacího terénu, aneb:

  • (Formální) vzdělávání se odehrává (převážně) ve škole a v jejím okolí. Důležité je, co se děje ve třídě, co se děje ve škole, co dělají učitelé, jak rozvíjejí své dovednosti, jakou podporu mají od ředitele a dalších aktérů, jak spolupracují s rodiči. Výsledky se pak projevují v tom, co žáci dokáží a nedokáží a jakými se stávají lidmi. Abychom zjistili, jak dobře vzdělávání funguje a jak by mohlo fungoval lépe, potřebujeme do těchto oblasti zastrčit svá evaluační tykadla a zjistit, jaká je situace v těchto mnohdy intimních zákoutích vzdělávací praxe.
  • V EvalCafé si chceme povídat alespoň o některých z následujících témat: (i) jak sbírat data ze vzdělávacího terénu, co se osvědčuje, co méně, (ii) jaká data jsou realisticky získatelná, (iii) jaká sekundární data jsou dostupná a užitečná a (iv) co z těchto poznatků můžeme (a nemůžeme) usuzovat.
  • Chceme si tedy tentokrát povídat spíše o konkrétních nástrojích a logistice a technologii sběru dat, o specifikách sběru dat ve vzdělávacím terénu a co z toho vyplývá pro možnosti evaluace vzdělávacích intervencí.
  • A kromě tohoto tématu jsme připravili pokus o peer-poradnu a navazující neformální společenské setkání.

Co dál, pokud jsme vás zaujali?

Hygienická opatření

  • EvalCafé chceme realizovat v souladu s opatřením platnými v době konání, předpokládejte prosím podpis čestného prohlášení, že jste očkovaní, nebo jste prodělali Covid nebo máte čerstvý negativní test. (Pokud zase vše nebude jinak.)

Co je EvalCafé?

  • Evaluační kavárna, tradice neformálního sdílení zkušeností a nápadů v komunitě evaluátorů a zájemců o evaluace pořádaná Českou evaluační společností.
  • Potkáte zajímavé hosty, lidi z evaluační komunity, zapojíte se do diskuzí ve skupinách.
  • Místo pro výměnu zkušeností, navazování kontaktů a inspiraci.
  • Účast na Eval Café je zdarma pro registrované účastníky.

 

Program EduEvalCafé III: Sběr dat ze vzdělávacího terénu

Moderuje Vladimír Kváča

13:30 – 14:00

Peer poradna

Nápad vzešlý z předchozích diskuzí. Uvidíme, jak se experiment osvědčí.

Kdokoliv může přijít s konkrétním problémem, o kterém by si rád popovídal s ostatními. Ostatní mohou přispět se svými podněty nebo jen poslouchat. Anebo klábosit v kuchyňce.

Pokud si chcete nechat poradit, budeme rádi, pokud téma avizujete předem (prostor je v registračním formuláři, případně kdykoliv na vladimir.kvaca@gmail.com), zkusíme pak předem najít vhodného poradce. Předem avizovaná témata oznámíme předem.

14:00 – 14:05

Krátká pauza

14:05 – 14:20

Úvod, uvítání představení průběhu akce

(Česká evaluační společnost, Nadace České spořitelny, Národní pedagogický institut ČR)

14:20 - 14:45

Krátký příspěvek a vyjasňující diskuze k nastolení tématu

Ivana Musilová, Zdeněk Krásný, Miroslav Bocan (Národní pedagogický institut ČR): Evaluace v projektu APIV B zaměřeného na posun pedagogů a managementu škol v oblasti inkluze

Na příkladu evaluace různých forem podpory pedagogů a managementu škol v projektu APIV B bychom chtěli představit zkušenosti z nastavení plošného měření zpětné vazby. Použité metodické know-how jako evaluační dotazníky se škálami, index lektora nebo časové řady jsou prakticky využitelné i v jiných projektech nebo institucích. Dále bychom rádi ukázali, jak lze data prakticky využít ke zlepšení kvality řízení interních procesů.

14:45 – 15:10 Krátký příspěvek a vyjasňující diskuze k nastolení tématu

Marek Havrda, Magdaléna Klimešová, Jan Netík (SCHOLA EMPIRICA): Sběr dat na školách – technologické, logistické a komunikační výzvy

SCHOLA EMPIRICA představí přístup ke sběru dat po technologické a logistické stránce, a to především na příkladu evaluace projektu Eduzměna, kde se pohybuje čistě v online prostředí. Příspěvek se zaměří také na komunikační stránku evaluace směrem ke školám a představí to, co se v komunikaci osvědčuje.

15:10 – 15:30

Přestávka a prostor pro networking

15:30 – 16:10
Paralelní skupinové diskuze k prohloubení tématu

Ivana Musilová, Zdeněk Krásný, Miroslav Bocan (Národní pedagogický institut ČR): Evaluace v projektu APIV B zaměřeného na posun pedagogů a managementu škol v oblasti inkluze.

Marek Havrda, Magdaléna Klimešová, Jan Netík (SCHOLA EMPIRICA): Sběr dat na školách – technologické, logistické a komunikační výzvy

16:10 – 16:20

Shrnutí a dokončení diskuzí v plénu

16:20 – 16:30

Závěr a rozloučení v NPI

17:00 – 19:00

Neformální setkání „EvalPub“

Příležitost pokračovat v diskuzi. Cokoliv konzultovat. Probrat život (nejen evaluační). Prohloubit síťování v komunitě.

Rezervace v Krčmě u Pavouka, Celetná 597/17, 110 00 Staré Město.
Cca 500 m od NPI. Útratu si každý účastník hradí sám.

 

Předchozí EvalCafé:

https://czecheval.cz/cs/EvalCafe/EvalCafe-archiv/EvalCafe-na-tema-evaluaci-vzdelavacich-programu

https://czecheval.cz/cs/EvalCafe/EvalCafe-archiv/EvalCafe-na-tema-evaluaci-vzdelavacich-programu-II