Mgr. Daniel Svoboda

Mgr. Daniel Svoboda

Je předseda zapsaného spolku Development Worldwide, z.s. a pracuje také jako nezávislý konzultant, lektor a evaluátor. Specializuje se na problematiku ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a na management a evaluace rozvojových projektů. Je aktivně zapojen do mezinárodních procesů zaměřených na efektivnost rozvoje.

Je členem České evaluační společnosti, Evropské evaluační společnosti a globální evaluační asociace IDEAS – International Development Evaluation Association (v letech 2009 až 2012 byl jejím Vice-Presidentem). Jako člen Správní rady a pracovní skupiny „Efektivnost“ zastupuje národní platformu FoRS v pracovních strukturách evropské konfederace neziskových rozvojových a humanitárních organizací CONCORD a globální platformy CPDE – CSO Partnership for Development Effectiveness.

Od roku 2009 pracuje pro Evropskou komisi v rámci konsorcia NEEMO jako externí monitor projektů environmentálního programu LIFE v České republice a na Slovensku. Od roku 2007 je koordinátorem a facilitátorem letní evaluační školy EPDET – European Program for Development Evaluation Training. Od roku 2011 je členem pracovní skupiny „Evaluace“ Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci a od roku 2014 členem referenční skupiny pro evaluace Ministerstva zahraničních věcí.