Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Aktuality

ČES přebírá administraci a koordinaci IDEAS

Datum: 11.10.2019

Česká evaluační společnost se úspěšně zhostila organizace prvního Global Assembly mezinárodní evaluační asociace IDEAS v Evropě. Zároveň od od července 2019 převzala administraci a koordinaci této asociace.

více informací

Evaluační konference MMR - Komunikace výsledků evaluací

Datum: 10.10.2019

Evaluační jednotka NOK MMR zve na v pořadí již 5. evaluační konferenci, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2019.

více informací

ČES připravila Metodiku pro zadávání evaluací

Datum: 04.02.2019

Metodika je dostupná volně ke stažení pro všechny zájemce. Hlavním motivem pro její zpracování je snaha přispět ke zlepšení kvality evaluací tím, že dojde ke zlepšení praxe zadávání evaluací. Jsme přesvědčeni, že evaluace může jen stěží být lepší než její zadání a že mnoho problémů v realizaci evaluací má kořeny již v samotném zadání.

více informací