Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Připravované události

KONFERENCE ČES 2018: ROZVOJ V EVALUACÍCH, EVALUACE V ROZVOJI

11. červen 2018 - 12. červen 2018

Zveme vás na konferenci České evaluační společnosti „Rozvoj v evaluacích, evaluace v rozvoji“

9:00 - 17:00 Praha

KURZ EVALUAČNÍ MINIMUM

26. březen 2018

Kapacita kurzu Evaluační minimum (9.–10.4.2018) je již bohužel naplněna.

9:00-17:00 Praha

Aktuality

Předregistrace na IPDET 2.0

Datum: 08.04.2018

Zrušený EPDET 2018 bude nahrazen školením IPDET 2.0

více informací