Zaregistrujte se k odběru novinek

Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Novinky

Fokusní skupiny (pilotní školení) – registrace je otevřena.

Datum: 07.02.2023

Workshop je koncipován jako participativní využívající přístup „learning by doing“, tudíž můžete očekávat hodně procvičování.

více informací

Tajemný kontrafaktuál – registrace je otevřena!

Datum: 21.02.2023

Tajemný kontrafaktuál aneb kontrafaktuální evaluace pro ty, co už nejsou úplní začátečníci – 1 den živě, domácí úkoly a půl dne on-line

více informací

Evaluační minimum – registrace je otevřena.

Datum: 14.02.2023

Registrace je otevřena

více informací