Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Aktuality

Veřejná diskuze k Metodice zadávání evaluací

Datum: 18.09.2018

Zadávání evaluací je jedním z nejvíce bolavých míst v české evaluační praxi. Už nějakou dobu ve spolupráci s Odborem veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj ČR pracujeme na Metodice zadávání evaluací, jejíž draft nyní předkládáme k veřejné konzultaci.

více informací

Registrace na Evaluační Konferenci MMR spuštěna

Datum: 08.09.2018

EJ NOK MMR letos opět organizuje evaluační konferenci, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. října 2018.

více informací

Výroční zpráva za rok 2017

Datum: 20.06.2018

Dne 12.6. 2018 se na zasedání Kongresu ČES schválila finální podoba výroční zprávy.

více informací

Konference 2018

Datum: 20.06.2018

Ve dnech 11. a 12.6 2018 proběhl již 8. ročník konference ČES společně s doprovodnými workshopy. Všem moc děkujeme za účast a věříme, že jste si to užili stejně jako my.

více informací