Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Aktuality

Handbook on Project Cycle Management of Development Projects

Datum: 08.10.2018

Česká zemědělská univerzita vydala publikaci Handbook on Project Cycle Management of Development Projects. Kniha může sloužit jako učebnice pro PCM kurzy, ale také jako praktický průvodce pro manažery, experty, realizátory a evaluátory rozvojových projektů.

více informací

Seminář MZV ČR k Plánu evaluací na rok 2019

Datum: 02.10.2018

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí České republiky pořádá seminář k Plánu evaluací na rok 2019. Organizátoři uvítají zejména účast stávajících i potenciálních evaluátorů rozvojových aktivit.

více informací

Podzimní Evaluační minimum

Datum: 19.09.2018

Jménem České evaluační společnosti Vás zveme na třetí běh certifikovaného školení „Evaluační minimum“, které se uskuteční ve dnech 13. – 14. listopadu 2018 v Praze.

více informací

Veřejná diskuze k Metodice zadávání evaluací

Datum: 18.09.2018

Zadávání evaluací je jedním z nejvíce bolavých míst v české evaluační praxi. Už nějakou dobu ve spolupráci s Odborem veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj ČR pracujeme na Metodice zadávání evaluací, jejíž draft nyní předkládáme k veřejné konzultaci.

více informací