Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Připravované události

KONFERENCE ČES 2018: ROZVOJ V EVALUACÍCH, EVALUACE V ROZVOJI

11. červen 2018 - 12. červen 2018

Zveme vás na konferenci České evaluační společnosti „Rozvoj v evaluacích, evaluace v rozvoji“

9:00 - 17:00 Praha

KURZ EVALUAČNÍ MINIMUM

26. březen 2018

Kapacita kurzu Evaluační minimum (9.–10.4.2018) je již bohužel naplněna.

9:00-17:00 Praha

Aktuality

Evaluátorská "bible" Roads to Results ve slovenském překladu

Datum: 28.04.2018

Slovenský překlad publikace Světové banky "Roads To Results" je volně ke stažení na stránkách Úradu vlády Slovenskej republiky.

více informací

Předregistrace na IPDET 2.0

Datum: 08.04.2018

Zrušený EPDET 2018 bude nahrazen školením IPDET 2.0

více informací

Projekt "ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji"

Datum: 01.03.2018

Česká rozvojová agentura podpořila v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)“ projekt nazvaný „ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji“.

více informací