Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Připravované události

IDEAS Global Assembly 2019

30. září 2019 - 04. říjen 2019

Globální shromáždění mezinárodní evaluační asociace IDEAS se uskuteční v Praze ve dnech 30. 9 - 4. 10. 2019. První dva dny akce jsou vyhrazeny odborným workshopům a zbývající tři dny budou věnovány konferenčnímu programu. ČES je spoluorganizátorem shromáždění.

Praha

Konference ČES 2019: Evaluace – cesta k systémovým změnám

27. květen 2019 - 28. květen 2019

Konference ČES se uskuteční v Praze ve dnech 27.-28. 5. 2019. První den je vyhrazen odborným workshopům, druhý den bude věnován konferenčnímu programu.

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Kurz Evaluační minimum 3/2019 (kapacita naplněna)

13. březen 2019 - 14. březen 2019

Dvoudenní cyklus certifikovaného školení „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání.

8:30-17:20 Máchova 469/23, Praha 2

Aktuality

Konference ČES 2019 - Call for Papers prodloužen do 30. dubna

Datum: 16.04.2019

Pošlete nám abstrakt Vašeho příspěvku na konferenci České evaluační společnosti, která se uskuteční 28. května 2019.

více informací

Registrujte se na GA IDEAS 2019

Datum: 15.04.2019

Registrace na globální shromáždění IDEAS 2019, které se uskuteční ve dnech 30. 9. - 4. 10. 2019 v Praze byla otevřena na https://2019.global-assembly.org/registration-2/

více informací

ČES spoluorganizuje první globální shromáždění IDEAS v Evropě

Datum: 07.02.2019

Česká evaluační společnost je spoluorganizátorem prvního globálního shromáždění mezinárodní evaluační asociace IDEAS (International Development Evaluation Association) v Evropě. Shromáždění se uskuteční ve dnech 30. 9 - 4. 10. 2019 v pražském hotelu Duo. Záštitu poskytl ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček a akce byla podpořena Českou rozvojovou agenturou v rámci projektu „Evaluace – cesta k systémovým změnám.“

více informací

ČES připravila Metodiku pro zadávání evaluací

Datum: 04.02.2019

Metodika je dostupná volně ke stažení pro všechny zájemce. Hlavním motivem pro její zpracování je snaha přispět ke zlepšení kvality evaluací tím, že dojde ke zlepšení praxe zadávání evaluací. Jsme přesvědčeni, že evaluace může jen stěží být lepší než její zadání a že mnoho problémů v realizaci evaluací má kořeny již v samotném zadání.

více informací