Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu.

více informací

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

více informací

Aktuality

Vítězem studentské evaluační soutěže 2018 se stal tým z Fakulty sociálních věd UK!

Datum: 07.01.2019

Evaluační návrh připravený týmem studentů pod jménem Evaluengers s.r.o. studujících obor Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy byl porotou vybrán jako nejlepší ze soutěžních návrhů, které studenti předložili v rámci druhého oficiálního ročníku Studentské soutěže v evaluaci pořádané ČES. Tým sestavili studenti Barbora Buřičová, Petr Havlíček, Denisa Kefurtová a Simona Lipková.

více informací

Hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2019

Datum: 23.12.2018

Přejeme všem členkám a členům České evaluační společnosti příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2019!

více informací

Handbook on Project Cycle Management of Development Projects

Datum: 08.10.2018

Česká zemědělská univerzita vydala publikaci Handbook on Project Cycle Management of Development Projects. Kniha může sloužit jako učebnice pro PCM kurzy, ale také jako praktický průvodce pro manažery, experty, realizátory a evaluátory rozvojových projektů.

více informací

Seminář MZV ČR k Plánu evaluací na rok 2019

Datum: 02.10.2018

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí České republiky pořádá seminář k Plánu evaluací na rok 2019. Organizátoři uvítají zejména účast stávajících i potenciálních evaluátorů rozvojových aktivit.

více informací