Global Declaration on Evaluation for Transformational Change

Global Declaration on Evaluation for Transformational Change

Datum: 22.03.2024

Pražská deklarace (2019) se stala podkladem pro Global Declaration on Evaluation for Transformational Change

V roce 2019 byla Česká evaluační společnost spoluorganizátorem Conference on Evaluation for Transformative Change, zaštiťující Global Assembly IDEAS a Third International Conference on Evaluating Environment and Development. Účastníci akce jednomyslně schválili Pražskou deklaraci (The Prague Declaration on Evaluation for Transformational Change), podporující transformativní evaluace, které musejí probíhat v partnerství, odhalovat silové vazby a prosazovat inkluzivitu, při respektování práv a odpovědností jednotlivých aktérů.

V průběhu 4th Conference on Evaluating Environment and Development bude Pražská deklarace aktualizována a u příležitosti Dne Země 22. dubna 2024 by měla být přijata Global Declaration on Evaluation for Transformational Change. Do 29. března 2024 je možné zasílat náměty a připomínky k novému textu deklarace. Více podrobností najdete ZDE.

The Prague Declaration on Evaluation for Transformational Change was unanimously adopted on 4 October 2019 by the assembled participants of the Conference on Evaluation for Transformative Change, which gathered the 2019 IDEAS Global Assembly and the Third International Conference on Evaluating Environment and Development. This Declaration included strong support for further work on transformational evaluation, to be undertaken in partnership, exploring power relations and promoting inclusiveness, with respect for rights and responsibilities.

The Pandemic broke out shortly thereafter and interconnected and overlapping crises, including climate change, biodiversity loss, political instability, economic inequality, and public health emergencies have subsequently deepened, broadened, and accelerated. On the occasion of the 4th Conference on Evaluating Environment and Development, having reviewed and reflected on the multiple and diverse evaluation networks and associations around the world, the Conference brings forth the Updated Prague Declaration, called the Global Declaration on Evaluation for Transformational Change. The declaration will be launched on Earth Day, April 22, 2024, for affirmation by all evaluation networks and associations, as well as individuals who wish to endorse it.