Evaluační konference MMR - Komunikace výsledků evaluací

Evaluační konference MMR - Komunikace výsledků evaluací

Datum: 10.10.2019

Konference se uskuteční 24. října 2019 v budově Ministerstva pro místní rozvoj. Klíčovým tématem letošní konference je KOMUNIKACE VÝSLEDKŮ EVALUACÍ. Více informací k programu naleznete na https://dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Akce/5-konference-Evaluacni-jednotky-Narodniho-organu

Následující den - tj. 25. října 2019, proběhnou čtyři vzdělávací workshopy. První - Měřte, na čem v komunikaci záleží - se zaměří se na dobrou praxi měření a vyhodnocování komunikačních aktivit. Určen je především expertům na komunikaci a pracovníkům z oblasti publicity. Druhý workshop provede účastníky základy analýzy přínosů a nákladů (Cost Benefit Analysis) a proběhne také v anglickém jazyce. Třetí workshop je určen především evaluátorům z oblasti vzdělávání. Poslední workshop bude věnován diskuzi  o vhodném nastavení monitorovacích a výsledkových indikátorů a jejich vztahu k účelu intervence.

Více informací k náplni workshopů naleznete na https://dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Akce/4-konference-Evaluacni-jednotky-NOK-workshopy