ČES připravila Metodiku pro zadávání evaluací

ČES připravila Metodiku pro zadávání evaluací

Datum: 04.02.2019

Metodika je dostupná ke stažení pro všechny zájemce. Hlavním motivem pro její zpracování je snaha přispět ke zlepšení kvality evaluací tím, že dojde ke zlepšení praxe zadávání evaluací. Jsme přesvědčeni, že evaluace může jen stěží být lepší než její zadání a že mnoho problémů v realizaci evaluací má kořeny již v samotném zadání.