Podcast: Evropské fondy v období 2021-2027

Podcast: Evropské fondy v období 2021-2027

Datum: 07.10.2021

Podrobně o tom, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z evropských fondů. Přímo od zdroje zastřešujícího čerpání dotací – Ministerstva pro místní rozvoj. Různé možnosti podpory představí hosté z ministerstev, která mají jednotlivé programy na starosti. www.dotaceEU.cz

Série podcastů představuje možnosti evropských fondů v právě započatém programovém období 2021-2027. V prvních 11 dílech se posluchači dozvědí aktuální informace od těch nejpovolanějších – zástupců ministerstev, které mají přípravu národních programů a dalších nástrojů na starosti. Navazující díly nabízejí tipy usnadňující realizaci projektů.

1. díl: Představujeme evropské fondy v období 2021-2027 s náměstkyní Danielou Grabmüllerovou z MMR

2. díl: OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s náměstkem Marianem Piechou z MPO

3. díl: Finanční nástroje s Andreou Ferjenčíkovou z EIB a Sandrou Illínovou z MMR

4. díl: Integrovaný regionální operační program s náměstkem Zdeňkem Semorádem z MMR

5. díl: Operační program Životní prostředí s náměstkem Janem Křížem z MŽP

6. díl: Operační program Doprava s Markem Pastuchou z MD

7. díl: Operační program Zaměstnanost+ s Tomášem Novotným z MPSV

8. díl: Operační program Spravedlivá transformace s  náměstkem Janem Křížem z MŽP

9. díl: Operační program Rybářství s náměstkem Pavlem Sekáčem z MZe

10. díl: Operační program Jan Amos Komenský s náměstkem Václavem Velčovským z MŠMT

11. díl: Programy přeshraniční spolupráce s náměstkem Zdeňkem Semorádem z MMR

12. díl: Projektové řízení s Lukášem Meleckým z Vysoké školy báňské v Ostravě

13. díl: Finanční řízení s Lukášem Meleckým z Vysoké školy báňské v Ostravě

14. díl: Auditní orgán se Stanislavem Burešem z Ministerstva financí

15. díl: K čemu slouží evaluace ve fondech EU s Michaelou Mrózkovou z MŠMT

16. díl: Jak se učit z chyb pomocí evaluace s Martinem Nekolou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy