Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak zpracováváme osobní údaje a jaké máte práva

Svolení ke zpracování osobních údajů

Zaslání dotazu prostřednictvím formuláře

Zasláním dotazu prostřednictvím formuláře na webové stránce www.czecheval.cz udělujete organizaci Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, 120 00 Praha 2, jako správci osobních údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných do formuláře, pro účely zpracování vašeho dotazu. 

Současně prohlašujete, že jste se seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými níže. Souhlas udělujete dobrovolně a máte právo jej odvolat prostřednictvím odkazu v emailu od naší společnosti, pokud je v emailu od naší organizace uveden nebo zasláním odvolání přímo na email ces@czecheval.cz.

Registrace pro odběr newsletterů

Vložením svého emailu v zápatí webové stránky www.czecheval.cz udělujete organizaci Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, 120 00 Praha 2, jako správci osobních údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných do formuláře, pro účely zasílání novinek v oboru (newslettery). 

Současně prohlašujete, že jste se seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými níže. Souhlas udělujete dobrovolně a máte právo jej odvolat prostřednictvím odkazu v emailu od naší společnosti, pokud je v emailu od naší organizace uveden nebo zasláním odvolání přímo na email ces@czecheval.cz.

Formuláře pro otázky, registrace členství, přihlášení do konferencí, seminářů a kurzů

Zaškrtnutím políčka u formuláře na webové stránce www.czecheval.cz udělujete organizaci Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, 120 00 Praha 2, jako správci osobních údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných do formuláře, pro účely uvedené u příslušného zaškrtávacího políčka (dále jen Aktivita). 

Současně prohlašujete, že jste se seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými níže. Souhlas udělujete dobrovolně a máte právo jej pro každou část Aktivity samostatně nebo hromadně odvolat prostřednictvím odkazu v emailu od naší společnosti, pokud je v emailu od naší organizace uveden nebo zasláním odvolání přímo na email ces@czecheval.cz.

Zpracovávané informace jsou v rozsahu jméno, příjmení, akademické a profesní tituly, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a údajů o vaší internetové aktivitě zaznamenané prostřednictvím cookies a IP adresy pro účely uvedené přímo u formuláře. 

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Organizace Česká evaluační společnost, z.s., Máchova 469/23, 120 00 Praha 2, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), bude zpracovávat vaše osobní údaje jako správce v rozsahu jméno, příjmení, akademické a profesní tituly, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a údajů o vaší internetové aktivitě zaznamenané prostřednictvím cookies a IP adresy pro účely uvedené přímo u formuláře.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, avšak v některých případech může docházet ke zpracování osobních informací zpracovateli. Zpracovatelé jsou poskytovatelé softwaru, služeb a aplikací souvisejících s provozem webových stránek, provozem přímého marketingu a další organizace, které se podílí na spolupráci při našich konferencích a kurzech.

3 . Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění aktivit uvedených ve formuláři. 

4. Podle zákona na ochranu osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, 
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,  
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,  
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních  údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Odvolání svého souhlasu můžete provést kdykoliv na emailové adrese ces@czecheval.cz Nebo prostřednictvím odkazu v emailech od naší společnosti, pokud tam bude uveden. 

6. Správce i zpracovatelé uplatňují přiměřená technická a organizační opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů a nemohlo dojít k neoprávněnému zpracování, ztrátě, krádeži osobních údajů. 

7. Správce zajistí bezplatnou nápravu pokud využijete některého ze svých práv uvedených v článku 4.

8. Správce má právo namítnout vámi rozporovanou aktivitu v řádně odůvodněných případech.