Conference CES 2021 - presentations

Conference CES 2021 - presentations

 

Dear guest guests of the annual Conference of the Czech Evaluation Society and guest of our website, as we promised, we share with you the presentations and materials that were presented by the speakers during the conference. To open a presentation, please click on the name of the presentation in the list.

Please find the detailed agenda of the Conference HERE.

 

Úterý 8. června 2021 / Tuesday 8 June 2021 – Workshop 

  1. Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. j – Workshop: Kontrafaktuál v komentovaných příkladech
  2. Petr Bouchal, M.Phil., Executive director Czech Evaluation Society (CES) – Materials for the workshop Surviving data analysis: a gentle introduction to data analysis in R 

 

Wednesday 9 June 2021 – English Section of the Conference

Danièle Lamarque, President, European Evaluation Society – Key note

Improving evaluation quality

Parallel session I – Contribution to impacts

Parallel session II – Approaching people in evaluations

Panel discussion: Quo vadis evaluations? New vision for evaluation in turbulent and online times – cooperation for transformational change (follow-up to Prague Declaration, 2019) - Daniel Svoboda - introduction to the panel and collaboration between IDEAS and IEAc

 

Čtvrtek 10. června 2021 – Česká část konference

Paralelní blok III - Přístup k datům

Paralelní blok IV Možnosti a výzvy využití dat pro analytickou práci

Paralelní blok V – Evaluace ve zdravotnictví a sociálních službách

Paralelní blok VI – Přístup k evaluacím ve veřejném sektoru

Evaluace jako součást výuky na vysokých školách. Příprava budoucích evaluátorů – Panelová diskuze

  • Eva Šerá Komlossyová, Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) – Výuka evaluácií v rozvojových štúdiách
  • Petra Chaloupková, Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (FTZ ČZU)