Contacts

The society focused on sharing the practical experiencies, methodic aproaches and foreign experiencies

Contacts

Contacts on Board members:

Prezident Ing. Vladimír Kváča, PhD. kvaca@czecheval.cz
Viceprezident Doc. Ing. Martin Pělucha, PhD. pelucha@czecheval.cz
CEO Mgr. Daniel Svoboda svoboda@czecheval.cz
Secretary Mgr. Martin Nekola, PhD nekola@czecheval.cz
Project manager RNDr. Lucie Jungwiertová, PhD. jungwiertova@czecheval.cz

 

Main contact:   ces@czecheval.cz

Address:
Česká evaluační společnost, z.s.
Máchova 469/23
120 00 Praha 2
Czech Repulic

Phone number: +420 728 449 211

IČ: 22693220
Česká evaluační společnost je vedená ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: L 18334.