ČES přebírá administraci a koordinaci IDEAS

ČES přebírá administraci a koordinaci IDEAS

Datum: 11.10.2019

Česká evaluační společnost byla společně s IDEAS a Independent Evaluation Office of the Global Environment Facility spoluorganizátorem prvního Global Assembly mezinárodní evaluační asociace IDEAS v Evropě. Akce proběhla na přelomu září a října 2019 pod zastřešujícím tématem „Evaluation for Transformative Change – Bringing Experiences of the Global South to the Global North“, společně s „Third International Conference on Evaluating Environment and Development“. Akce se zúčastnilo přibližně 300 odborníků z celého světa, včetně 20 členů ČES. Podporu jsme získali od více jak dvaceti renomovaných partnerů v oblasti evaluací, včetně World Bank Group, African Development Bank, řady agentur a programů OSN či národních rozvojových institucí. Za úspěch lze mimo jiné považovat, že účastníci na závěr schválili „Prague Declaration on Evaluation for Transformational Change“ vycházející z návrhu ČES diskutovaného již při naší výroční konferenci v květnu tohoto roku.

Od července 2019 také ČES přebírá administraci a koordinaci IDEAS.