Veřejná diskuze k Metodice zadávání evaluací

Veřejná diskuze k Metodice zadávání evaluací

Datum: 18.09.2018

Zadávání evaluací je jedním z nejvíce bolavých míst v české evaluační praxi. Už nějakou dobu ve spolupráci s Odborem veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj ČR pracujeme na Metodice zadávání evaluací, jejíž draft nyní předkládáme k veřejné konzultaci.

Své připomínky, názory a návrhy na vylepšení posílejte nejlépe formou revizí a komentářů na adresu ces@czecheval.cz, nejpozději 8. října 2018.

Draft Metodiky