Výsledky soutěže 1. ročník

Podívejte se na výsledky soutěže v evaluaci

Výsledky soutěže 1. ročník

Vítězem studentské evaluační soutěže 2017 se stal tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy!

Evaluační návrh zhotovený týmem studentů pod jménem SEbevědomě Přemýšlející a Transnacionálně Intelektuální Kolektiv (Septik) z oboru Globální migrační a rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) byl porotou vybrán jako nejlepší ze soutěžních návrhů, které studenti předložili v rámci prvního oficiálního ročníku Studentské soutěže v evaluaci pod záštitou ČES. V týmu soutěžili Jonáš Suchánek, Jan Cejpek, Martina Kovářová a Anastasia Kniazeva. Na druhém se umístil tým Náplavky rovněž z PřF UK a třetí skončil tým Quantum z Fakulty sociálních věd UK.

Soutěž proběhla 8. prosince 2017 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na tvorbu evaluačního plánu pro projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce v gesci Svazu měst a obcí České republiky. Soutěže se účastnily celkem 4 studentské týmy z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy. Soutěž probíhala v českém a anglickém jazyce a byla tak přístupná i zahraničním studentům z kurzů vyučovaných v anglickém jazyce.

Jak vítězům, tak všem ostatním týmům velmi gratulujeme a doufáme, že pro ně účast v soutěži byla velmi přínosnou.

Návrhy byly hodnoceny porotkyněmi, doc. Ing. Danou Švihlovou, PhD a Annou Kunovou, MSc, zkušenými odbornicemi v oblasti evaluací. Oběma jim za jejich zapojení velmi děkujeme!

Soutěžní zadání, stejně tak jako tři nejlepší studentské návrhy, naleznete na webových stránkách ČES pod záložkou „Studentská soutěž“. 

 

První ročník Studentské soutěže v evaluaci 2017

Tým: SEbevědomě Přemýšlející a Transnacionálně Intelektuální Kolektiv (Septik)

Škola: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, Univerzita Karlova

Členové: Jonáš Suchánek, Jan Cejpek, Martina Kovářová a Anastasia Kniazeva

Kouči: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. a doc. RNDr. Josef Novotný, PhD

 

Tým: Náplavky

Škola: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, Univerzita Karlova

Členové: Adéla Kalusová, Martina Lasáková, Nora Hlavatá, Bára Valková

Kouči: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. a doc. RNDr. Josef Novotný, PhD

 

Tým: Quantum

Škola: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Členové: Diana Tadevosyan, Tamar Zviadadze, Henry Domingue, Carles Corral, Frederich David DohlerKouč: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA