Registrace do soutěže

Přihlašte se do evaluační soutěže

Registrace

Registrace pro 2. ročník byla uzavřena. Přihlásily se čtyři týmy a vypadá to na zajímavé evaluační klání. 

Termín evaluační soutěže byl stanoven na 6. prosince 2018.