Evaluační minimum

Evaluační minimum 4/2020 - ODLOŽENO

 

Z důvodu pandemie je konání kurzu odloženo, o novém termínu vás budeme informovat co nejdříve.

 

Praha, 23.-24.4.2020; 8 x 90 min. výuky; maximálně 12 účastníků

Dodatečný den 28. 4. 2020; 4 x 90 minut výuky; maximálně 12 účastníků

Motto: „Každý začátek je těžký. S tím evaluačním vám pomůžeme.“

Dvoudenní cyklus certifikovaného školení „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání. Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností evaluací a kteří mají zájem sdílet své praktické zkušenosti, ať už v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů, národních programů nebo zahraniční rozvojové spolupráce. Na základě doporučení předchozích absolventů byl doplněn třetí den, kteří mohou absolventi Evaluačního minima využít pro prezentaci a konzultace konkrétních plánů evaluace nebo aplikovaných postupů.

Místo konání: Praha, Zasedací místnost Development Worldwide, z.s.

                           Máchova 469/23, Praha 2 (dvorní trakt, zvonek AGSS/DWW)

     Spojení: Stanice Jana Masaryka (1 stanice nad náměstím Míru), bus 135, tramvaj 4, 13, 22

Minimální počet účastníků: 9

Lektoři: Mgr. Martin Nekola, PhD. (777 052 578) a Mgr. Daniel Svoboda (724 179 562)

 

PODMÍNKY REGISTRACE

Registrujte se prosím pomocí formuláře níže, a to nejpozději do 9. dubna 2020. Účast na školení je limitována počtem 12 účastníků.

Výše účastnického poplatku činí:

Základní dvoudenní kurz: 23.-24. 4. 2020

Cena Kč 3600 Kč/os. pro členy České evaluační společnosti (ČES)
Cena Kč 4400 Kč/os. pro zástupce nestátních neziskových organizací (NNO)
Cena Kč 5200 Kč/os. pro ostatní účastníky

Cena zahrnuje školící materiály, občerstvení a oběd po oba dva dny.

Dodatečný konzultační den: 28. 4. 2020
Cena 2000 Kč/os.

Cena zahrnuje konzultace ke konkrétním plánům evaluace a dále občerstvení a oběd.

Platbu je potřeba zaslat na základě faktury (bude doručena do několika dnů po registraci) na číslo účtu: 219131929/0300. Při platbě uveďte prosím číslo faktury jako variabilní symbol. Do pole zpráva pro příjemce napište vaše jméno ve tvaru "Příjmení Jméno".

Vaše registrace vzniká odesláním formuláře a zaplacením registračního poplatku na výše uvedený bankovní účet. Potvrzení o zaplacení poplatku a registraci bude zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Registrací souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů Českou evaluační společností v rozsahu nutném k organizaci školení, jeho fakturaci a vystavení účastnického certifikátu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu svoboda@czecheval.cz.

PROGRAM ŠKOLENÍ

První den – čtvrtek 23. 4. 2020

08:10 – 08:30

Registrace (ranní káva, čaj)

08:30 – 10:00

1 Úvod do problematiky (představení a očekávání účastníků, úvod do evaluací – účel, přístupy, zainteresované strany, plánované využití výsledků)

10:00 – 10:20

Přestávka (občerstvení)

10:20 – 11:50

2 Intervenční logika – základní principy a definice, matice logického rámce, teorie změny (+ cvičení a diskuse)

12:00 – 13:00

Oběd (Máchova Plzeňská restaurace)

13:00 – 14:30

3 Evaluační kritéria a otázky – základní definice, typy otázek podle účelu, evaluačního přístupu a zvolených kritérií, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

14:30 – 14:50

Přestávka (občerstvení)

14:50 – 16:20

4 Evaluační design – úvod (účel/přístupy/kauzalita), experimentální, quasi-experimentální a neexperimentální designy (+ cvičení a diskuse)

16:20 – 16:40

Shrnutí prvního dne, otázky a odpovědi

 

Druhý den – pátek 24. 4. 2020

08:20 – 08:30

Zpětná vazba k prvnímu dni (a ranní káva, čaj)

08:30 – 10:00

5 Zdroje dat, volba vzorku (+ cvičení a diskuse)

10:00 – 10:20

Přestávka (občerstvení)

10:20 – 11:50

6 Metody sběru a analýzy dat – základní možnosti pro zvolené evaluační designy, vyhodnocení výsledků, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

12:00 – 13:00

Oběd (Máchova Plzeňská restaurace

13:00 – 14:30

7 Plán evaluace – evaluation design matrix, základní požadavky, příklady plánu pro konkrétní evaluace (praktické cvičení/závěrečný úkol a diskuse)

14:30 – 14:50

Přestávka (občerstvení)

14:50 – 16:20

8 Řízení evaluací a využití výsledků evaluace – od přípravy zadávacích podmínek po monitoring doporučení evaluace (+ cvičení a diskuse)

16:20 – 16:40

Shrnutí a hodnocení kursu, otázky a odpovědi

 

Třetí den – úterý 28. 4. 2020

08:20 – 08:30

Registrace (ranní káva, čaj)

08:30 – 10:00

Představení konkrétních projektů nebo evaluací a řešených problémů

10:00 – 10:20

Přestávka (občerstvení)

10:20 – 11:50

Mentoring a konzultace

12:00 – 13:00

Oběd (Máchova Plzeňská restaurace

13:00 – 14:30

Mentoring a konzultace

14:30 – 14:50

Přestávka (občerstvení)

14:50 – 16:20

Prezentace výsledků, zpětná vazba

 

 

 

Místo konání:   Zasedací místnost Development Worldwide, z.s.

                             Máchova 469/23, Praha 2 (dvorní trakt, zvonek AGSS/DWW)

Doprava:            Stanice Jana Masaryka (1 stanice nad náměstím Míru), autobus 135, tramvaj 4, 13, 22

Kontakt:             Daniel Svoboda (mobilní telefon: 724 179 562)

                              Martin Nekola (mobilní telefon: 777 052 578)

Registrace na Evaluační minimum 4/2020

Do poznámky prosím uveďte, zda máte zájem i o 3. den školení, který je dobrovolný.

Případná stravovací omezení či jiné požadavky prosím specifikujte v poznámce níže.Podívejte se na podmínky ochrany osobních údajů