Evaluační minimum

Základní informace o kurzu

Evaluační minimum – on-line

 

Kdekoliv, pět březnových dopolední 16., 19., 23., 26. a 30. března 2021 (úterky a pátky) vždy 9:00 – 12:30; 5 x 180 min. synchronní on-line výuky + cca 5 hodin samostatné asynchronní práce mezi setkáními.

Volitelný navazující evaluační mentoring nad skutečnými evaluacemi (180 min on-line) v termínech dle zájmu a dohody s účastníky, např. 8. nebo 9. dubna 2021.

Účastníci mohou také navázat dubnovým krátkým kurzem Kontrafaktuálních evaluací, který je koncipován jako navazující na Evaluační minimum. 

Motto: „Každý začátek je těžký. S tím evaluačním vám pomůžeme.“

Cyklus certifikovaného školení „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba původně jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání. Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností evaluací a kteří mají zájem sdílet své praktické zkušenosti, ať už v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů, národních programů nebo zahraniční rozvojové spolupráce. 

S ohledem na nejistou epidemiologickou situaci a také na základě dobrých zkušeností s podobným formátem evaluačního vzdělávání pořádaného pro European Institute of Public Administration jsme připravili on-line verzi. Vzali jsme při tom v úvahu následující zkušenosti:

  • On-line výuka se nedá vydržet celý den, proto máme půldenní části a tři hodiny výuky vždy naředíme dvěma přestávkami;
  • On-line výuka je o něco pomalejší než prezenční výuka, proto je délka školení větší než prezenční dvoudenní evaluační minimum;
  • Prezenční výuku není vhodné jen prostě překlopit do on-linu, v on-line výuce má větší smysl používat i asynchronní prvky, kdy každý účastník může pracovat, kdy mu to vyhovuje;
  • Nekoncipujeme školení jako nouzovou alternativu, ale jako plnohodnotnou výuku, kterou chceme nabízet trvale, protože víme, že ne každému se hodí přijet na školení do Prahy nebo objednat samostatné školení pro svou organizaci.

Na základě doporučení předchozích absolventů doplňujeme volitelnou část školení, kterou mohou absolventi Evaluačního minima využít pro prezentaci a konzultace konkrétních plánů evaluace nebo aplikovaných postupů.

Místo konání: Kdekoliv on-line prostřednictvím Zoom.

Minimální počet účastníků: 9       Maximální počet účastníků: 15

Lektoři: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (725 563 636) a Mgr. Daniel Svoboda (724 179 562)

 

PODMÍNKY REGISTRACE

Registrujte se prosím pomocí formuláře níže, a to nejpozději do 1. března 2021.

Výše účastnického poplatku činí:

Základní kurz (pět půldnů): 16.-30. 3. 2021

Cena Kč 3200 Kč/os. pro členy České evaluační společnosti (ČES) – 30% sleva
Cena Kč 3900 Kč/os. pro zástupce nestátních neziskových organizací (NNO) – 15% sleva
Cena Kč 4600 Kč/os. pro ostatní účastníky

Cena zahrnuje účast na školení a školící materiály v elektronické podobě.

Dodatečný konzultační den v termínu dle dohody
Cena 1800 Kč/os.

Cena zahrnuje konzultace ke konkrétním plánům evaluace, na které se podílí účastníci kurzu.

Platbu je potřeba zaslat na základě faktury (bude doručena do několika dnů po registraci) na číslo účtu: 219131929/0300. Při platbě uveďte prosím číslo faktury jako variabilní symbol. Do pole zpráva pro příjemce napište vaše jméno ve tvaru "Příjmení Jméno".

Vaše registrace vzniká odesláním formuláře a zaplacením registračního poplatku na výše uvedený bankovní účet. Potvrzení o zaplacení poplatku a registraci bude zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Registrací souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů Českou evaluační společností v rozsahu nutném k organizaci školení, jeho fakturaci a vystavení účastnického certifikátu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu svoboda@czecheval.cz.

PROGRAM ŠKOLENÍ

První den – úterý 16. 3. 2021
08:45

Registrace účastníků a technické ladění 

09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

1 Úvod do problematiky (představení a očekávání účastníků, technické cvičení, úvod do evaluací – účel, přístupy, zainteresované strany, plánované využití výsledků)

2 Intervenční logika / úvod – základní principy a definice, matice logického rámce, teorie změny (+ cvičení a diskuse)

Zadání úkolů pro asynchronní část

Shrnutí prvního dne, otázky a odpovědi

Asynchronní část – samostatná práce (do 18. 3. 2021)
Cca 2 – 3 hodiny práce

Teorie změny mé intervence

Trocha teorie k následujícím modulům

Druhý den – pátek 19. 3. 2021
09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

Reflexe asynchronní části školení

2 Intervenční logika / zpětná vazba – ověření kauzálních vazeb, předpokladů a kontextu

3 Evaluační kritéria a otázky – základní definice, typy otázek podle účelu, evaluačního přístupu a zvolených kritérií, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

Shrnutí dne, otázky a odpovědi

Třetí den – úterý 23. 3. 2021
09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

4 Evaluační design – úvod (účel/přístupy/kauzalita), experimentální, quasi-experimentální a neexperimentální designy (+ cvičení a diskuse)

5 Zdroje dat, volba vzorku (+ cvičení a diskuse)

Shrnutí dne, otázky a odpovědi

Čtvrtý den – pátek 26. 3. 2021
09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

6 Metody sběru a analýzy dat – základní možnosti pro zvolené evaluační designy, vyhodnocení výsledků, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

7 Plán evaluace – evaluation design matrix, základní požadavky, příklady plánu pro konkrétní evaluace (praktické cvičení/závěrečný úkol a diskuse)

Zadání úkolů pro asynchronní část

Shrnutí dne, otázky a odpovědi

Asynchronní část – samostatná práce (do 29. 3. 2021)
Cca 2 – 3 hodiny práce

Matice mé evaluace – evaluation design matrix

Pátý den – úterý 30. 3. 2021
09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

Reflexe asynchronní části školení

8 Řízení evaluací a využití výsledků evaluace – od přípravy zadávacích podmínek po monitoring doporučení evaluace (+ cvičení a diskuse)

Reflexe školení

Shrnutí dne, otázky a odpovědi

Domluva o volitelném dni – evaluačním mentoringu

 

PROGRAM VOLITELNÉHO EVALUAČNÍHO MENTORINGU

Asynchronní část – zaslání podkladů k reálným evaluacím řešeným účastníky předem
Volitelný den – termín dle dohody
08:45

Registrace účastníků a technické ladění 

09:00 – 12:30
 (vč. 30 min přestávek dle potřeby)

Představení konkrétních projektů nebo evaluací a řešených problémů

Mentoring a konzultace

Prezentace výsledků, zpětná vazba

 

Místo konání:   Kdekoliv on-line prostřednictvím Zoom a nástrojů Google, link bude zaslán registrovaným účastníkům.

Kontakt:             Daniel Svoboda (mobilní telefon: 724 179 562)

                              Vladimír Kváča (mobilní telefon: 725 563 636)