Evaluační minimum

Evaluační minimum (kapacita kurzu naplněna)

Praha, 13. – 14. 11. 2018, 16 x 60 min. výuky, maximálně 12 účastníků

Motto: „Každý začátek je těžký. S tím evaluačním vám pomůžeme.“

Dvoudenní cyklus certifikovaného školení „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání. Školení je určeno pro zadavatele i realizátory projektů a evaluací, kteří potřebují posílit své znalosti a schopnosti týkající se základních principů a možností evaluací a kteří mají zájem sdílet své praktické zkušenosti, ať už v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů, národních programů nebo zahraniční rozvojové spolupráce.

Místo konání: Praha, Zasedací místnost Development Worldwide, z.s.

                           Máchova 469/23, Praha 2 (dvorní trakt, zvonek AGSS/DWW)

Minimální počet účastníků: 9

Lektoři: Ing. Vladimír Kváča, PhD. a Mgr. Daniel Svoboda.

 

PODMÍNKY REGISTRACE

Registrujte se prosím pomocí formuláře níže, a to nejpozději do 31. října 2018. Účast na školení je limitována počtem 12 účastníků.

Výše účastnického poplatku činí:

Cena Kč 2000,- /os. pro členy České evaluační společnosti (ČES)
Cena Kč 2450,- /os. pro zástupce nestátních neziskových organizací (NNO)
Cena Kč 2900,- / os. pro ostatní účastníky

Cena zahrnuje školící materiály, občerstvení a oběd po oba dva dny.

Platbu je potřeba zaslat na základě faktury (bude doručena do několika dnů po registraci) na číslo účtu: 219131929/0300, a to nejpozději do 6. listopadu 2018. Při platbě uveďte prosím číslo faktury jako variabilní symbol. Do pole zpráva pro příjemce napište vaše jméno ve tvaru "Novák Jaroslav".

Vaše registrace vzniká odesláním formuláře a zaplacením registračního poplatku na výše uvedený bankovní účet. Potvrzení o zaplacení poplatku a registraci bude zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Registrací souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů Českou evaluační společností v rozsahu nutném k organizaci školení, jeho fakturaci a vystavení účastnického certifikátu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu kvaca@czecheval.cz nebo svoboda@czecheval.cz.

Školení je realizováno v rámci projektu ČES „Rozvoj evaluací – evaluace v rozvoji″, podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

První den – úterý 13. 11. 2018

8:10 – 8:30

    Registrace (ranní káva, čaj)

8:30 – 10:10

  1. Úvod do problematiky (představení a očekávání účastníků, úvod do evaluací – účel, přístupy, zainteresované strany, plánované využití výsledků)

10:10 – 10:30

   Přestávka (občerstvení)

10:30 – 12:10

  1. Intervenční logika – základní principy a definice, matice logického rámce, teorie změny (+ cvičení a diskuse)

12:10 – 13:10

    Oběd (Máchova Plzeňská restaurace)

13:10 – 14:50

  1. Evaluační kritéria a otázky – základní definice, typy otázek podle účelu, evaluačního přístupu a zvolených kritérií, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

14:50 – 15:10

     Přestávka (občerstvení)

15:10 – 16:50

  1. Evaluační design – úvod (účel/přístupy/kauzalita) a theory based evaluation / process tracing (+ cvičení a diskuse)

16:50 – 17:20

    Shrnutí prvního dne, otázky a odpovědi

 

Druhý den – středa 14. 11. 2018

8:30 – 8:40

    Zpětná vazba k prvnímu dni (a ranní káva, čaj)

8:40 – 10:10

  1. Evaluační design – counterfactual impact evaluation, procesní evaluace (+ cvičení a diskuse)

10:10 – 10:30

     Přestávka (občerstvení)

10:30 – 12:10

  1. Metody sběru a analýzy dat – základní možnosti pro zvolené evaluační designy, volba vzorku, vyhodnocení výsledků, tipy a příklady (+ cvičení a diskuse)

12:10 – 13:10

     Oběd (Máchova Plzeňská restaurace

13:10 – 14:50

  1. Plán evaluace – evaluation design matrix, základní požadavky, příklady plánu pro konkrétní evaluace (praktické cvičení/závěrečný úkol a diskuse)

14:50 – 15:10

     Přestávka (občerstvení)

15:10 – 16:50

  1. Řízení evaluací a využití výsledků evaluace – od přípravy zadávacích podmínek po monitoring doporučení evaluace (+ cvičení a diskuse)

16:50 – 17:20

     Shrnutí kursu, otázky a odpovědi

 

Místo konání:    Zasedací místnost Development Worldwide, z.s.

                                Máchova 469/23, Praha 2 (dvorní trakt, zvonek AGSS/DWW)

Doprava:             Stanice Jana Masaryka (1 stanice nad náměstím Míru), autobus 135, tramvaj 4, 13, 22

Kontakt:              Daniel Svoboda (mobilní telefon: 724 179 562)

                                Vladimír Kváča (mobilní telefon: 725 563 636)

Podzimní Evaluační minimumPodívejte se na podmínky ochrany osobních údajů