Projekt "ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji"

Projekt "ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji"

Datum: 01.03.2018

Česká rozvojová agentura podpořila v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)“ projekt nazvaný „ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji“. Více o projektu zde.