Vítězem studentské evaluační soutěže 2018 se stal tým z Fakulty sociálních věd UK!

Vítězem studentské evaluační soutěže 2018 se stal tým z Fakulty sociálních věd UK!

Datum: 07.01.2019

Evaluační návrh připravený týmem studentů pod jménem Evaluengers s.r.o. studujících obor Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy byl porotou vybrán jako nejlepší ze soutěžních návrhů, které studenti předložili v rámci druhého oficiálního ročníku Studentské soutěže v evaluaci pořádané ČES. Tým sestavili studenti Barbora Buřičová, Petr Havlíček, Denisa Kefurtová a Simona Lipková. Vítězný tým obdrží od ČES voucher na Evaluační minimum, dvoudenní školení v oblasti evaluací, čeká jej prezentace svého návrhu na výroční konferenci ČES a také účast v Mezinárodní evaluační soutěži.

Na druhém se umístil tým Just Effective z Vysoké školy ekonomické v Praze a na třetím místě skončil tým S.M.A. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěž proběhla 6. prosince 2018 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na přípravu nabídky na evaluaci projektu „Doma i s Alzheimerovou chorobou“. Zadání (ke stažení v pdf) vycházelo ze skutečného projektu, který pro potřeby soutěže poskytl Domov důchodců Ústí nad Orlicí. Panu řediteli Mgr. Bc. Janu Vojvodíkovi, MBA za svolení děkujeme a děkujeme rovněž skutečným evaluátorům tohoto projektu Mgr. Janu Hněvkovskému a Mgr. Richardovi Kokešovi za jejich podporu při přípravě soutěžního zadání a za ochotu účastnit se veřejné prezentace vítězného návrhu na Konferenci ČES 2019. Diskuse mezi evaluačním a studentským týmem o přístupu bude nepochybně zajímavá!

Návrhy posuzovaly dvě hodnotitelky doc. Ing. Dana Švihlová, PhD a RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D. Obě jsou zkušenými odbornicemi v oblasti evaluací a oběma za jejich zapojení patří ze strany ČES velký dík!

Soutěže se účastnily celkem 4 studentské týmy z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy a VŠE. Velmi gratulujeme vítězům i ostatním týmům, věříme, že pro každého účastníka byla soutěž přínosná. Tři nejlepší studentské návrhy naleznete na stránce soutěže.