RNDr. Viktor Květoň, Ph. D.

RNDr. Viktor Květoň, Ph. D.

Vědecký pracovník centra excelence na PřF UK a evaluátor s mezinárodními i národními zkušenostmi (DG Regio, MMR, MPSV, MŠMT aj.) Věnuje se evaluacím výsledků a dopadů veřejných výdajových programů v oblasti výzkumu a inovací, ale i lidských zdrojů. Aplikuje kvantitativní i kvalitativní přístupy v analýzách a evaluacích včetně využití geografických informačních systémů. Pravidelně publikuje v mezinárodních odborných časopisech a přednáší na konferencích.