Mgr. Richard Kokeš,

Mgr. Richard Kokeš,

Zaměřuje se obecně na problematiku fungování veřejného sektoru, na organizační teorii, systémové myšlení, organizační učení a skupinovou dynamiku.

Má zkušenosti z Evropských strukturálních a investičních fondů, z evaluací sociálně inovačních projektů a ze strategického consultingu různých veřejných i neziskových organizací. Koordinoval přípravu kurzu strategického řízení pro úředníky Strateduka (MMR).

Je spoluzakladatel Gov Lab s.r.o.  specializující se na sociální inovace, strategické řízení, design služeb a rozvojovou spolupráci.