Mgr. Miroslav Suchanec, PhD., MSc.

Mgr. Miroslav Suchanec, PhD., MSc.

Působí jako odborný asistent na katedře SPSP FSS MU. Zabývá se výukou základů statistické analýzy dat, kvantitativního výzkumu a evaluačního výzkumu. Výzkumně se angažuje v oblasti evaluace dopadu české aktivní politiky zaměstnanosti. Je autorem řady odborných publikací v oblasti evaluace dopadu.