Ing. Martin Petříček Ph.D.

Ing. Martin Petříček Ph.D.

Martin Petříček je rektorem Vysoké školy hotelové a ekonomické v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu a aplikaci problematiky revenue managementu v ubytovacích službách. Je autorem několika desítek odborných článků a přednáší v Česku i na zahraničních univerzitách. Aktivně se zapojuje do řešení i hodnocení vědeckých projektů. Je členem Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu, České společnosti ekonomické a od roku 2022 také prezidentem Czech Revenue Management Association.