Kristýna Bašná, MSc., Ph.D.

Kristýna Bašná, MSc., Ph.D.

Věnuje se evaluacím a datové analýze především oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, sociálního začlenění, zaměstnanosti, životního prostředí a korupce. Od roku 2016 působí v konzultační firmě ICF, která poskytuje poradenství Evropské komisi a dalším evropským agenturám i mezinárodním klientům v Bruselu. Kristýna také pracuje jako výzkumník v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR.