Mgr. Klára Štanderová

Mgr. Klára Štanderová

V současné době je ředitelkou společnosti Evaluation Advisory CE, s.r.o. (dříve HOPE). Má nejen bohaté zkušenosti s evaluačními projekty, ale také praxi s vedením projektových týmů. Podílela se na realizaci ex-ante evaluací všech OP financovaných z ESF v ČR, věnuje se evaluacím projektům financovaných z ESI fondů, působila jako konzultant v mnoha projektech týkajících se analýz pokroku či implementace jednotlivých operačních programů v obdobích 2004–2006, 2007–2013 a 2014–2020. Podílí se na tvorbě analýz a strategických dokumentů.

Více na www.eace.cz