PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Jan Činčera je docentem na Masarykově univerzitě Brno (Katedra environmentálních studií). Zabývá se teorií, metodikou a evaluacemi v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Spolupracuje s neziskovými i dalšími organizacemi v této oblasti. Je členem řady expertních týmů, autorem certifikovaných metodik k evaluaci programů environmentální výchovy a dalších odborných studií.

Více na: www.evaluace.com