Ing. Inka Bartošová (roz. Píbilová), MAS

Ing. Inka Bartošová (roz. Píbilová), MAS

Evaluátorka, lektorka a facilitátorka. Působí zejména v zahraniční rozvojové spolupráci, vzdělávání, osvětě a sociální oblasti. Zabývá se též efektivností a rozvojem organizací. Podporuje participativní přístupy a využití evaluací. Při facilitaci využívá metod Art of Hosting. Zkušenosti s evaluacemi, různé metodiky a příklady sdílí na stránkách www.evaluace.com. Je členkou mezinárodní asociace evaluátorů IDEAS. Více na: www.evaluace.com