Dr. Ing. Čestmír Hrdinka

Dr. Ing. Čestmír Hrdinka

Nezávislý konzultant, projektový manažer a evaluátor. Má zkušenosti s přípravou, vedením a evaluací projektů a programů v oblasti životního prostředí, zemědělství a rozvojové spolupráce, kde se zaměřoval především na sociální projekty zaměřené na podporu osob se znevýhodněním. Zaměřuje se i na organizační rozvoj.