RNDr. Martina Hartlová

RNDr. Martina Hartlová

Partnerka ve společnosti HOPE GROUP, s.r.o. Evaluacím se věnuje od roku 2002 a má bohatou praxi s vedením projektových týmů evaluačních projektů a projektů technické pomoci. Zaměřuje se na evaluace v oblasti vzdělávání, trhu práce a sociální oblasti a dále na evaluace komplexních strategií (byla vedoucím projektů Ex–ante hodnocení návrhu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 či Ex-post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového období 2004-2006).

Více: www.evaluace.eu