Ing. Martin Špaček

Ing. Martin Špaček

V roce 2013 dostudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Podnikohospodářskou fakultu, obor Podniková ekonomika a management. Zajímá se o problematiku strukturálních fondů a vyhodnocování jejich dopadů zejména na nestátní neziskové organizace. Při studiích spolupracoval se společností IREAS, kde se podílel na několika evaluačních projektech, jako například na Pilotní counterfactul impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1, Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ nebo Vyhodnocení naplňování principu partnerství mezi nestátními neziskovými organizacemi a státní správou v programovacích obdobích 2007-2013 a 2014-2020. V současné době působí jako začínající výzkumník na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě na Ústavu managementu.