Program konference ČES 2023

Dynamika evaluací z pohledu různých aktérů

Konference České evaluační společnosti 2023

Dynamika evaluací z pohledu různých aktérů

 

Program Konference

 

Předkonferenční workshopy 14. června 2023
13.00 - 16.30

Vladimír Kváča: Outcome mapping

Petr Bouchal: Práce s daty moderně a rozumně

Sarah Komasová a  Marek Pour, STEM: Kvalitativní sociologické metody jako nástroj evaluace

Pro tyto workshopy je maximální počet účastníků omezen na 20 osob!

 

Konference 15. června 2023
9.00 –10.30

Úvodní plenární blok:

Moderátor: Daniel Svoboda, Česká evaluační společnost

10.30 –10.50 Přestávka
10.50 –12.20

Paralelní blok – Evaluace v měnícím se světě

Moderátorka: Inka Bartošová

Paralelní blok – Evaluace ve vztahu k citlivým skupinám

Moderátorka: Linda Maršíková

Paralelní blok – Mezinárodní spolupráce v evaluacích (EN)

Moderátor: Daniel Svoboda

12.20 – 13.30 Oběd
13.30 – 15.00

Odpolední plenární blok:

Moderátorka: Petra Chaloupková

15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.00

Paralelní blok – Akademici, studenti a nová partnerství

Moderátor: Daniel Svoboda

Paralelní blok – Role a zapojení samosprávy v evaluacích

Moderátorka: Linda Maršíková

Paralelní blok – Nové nápady a inspirace

Moderátor: Petr Bouchal

17.00 – 17.30

Shrnutí a rozloučení

Moderátor: Petr Bouchal

18.00– After Party

 

Program bude dále aktualizován