Konference ČES 2023

Dynamika evaluací z pohledu různých aktérů

Konference České evaluační společnosti 2023

Dynamika evaluací z pohledu různých aktérů

14. a 15. června 2023

 

Výzva k zasílání abstraktů

 

Výroční konference České evaluační společnosti se bude konat ve dnech 14. a 15. června 2023 na České zemědělské univerzitě v Praze.

Rámcový program:

Středa 14. června 2023, 13.00 – 16.30   Předkonferenční workshopy

Čtvrtek 15. června 2023, 9.00 – 17.20    Hlavní konferenční den

Čtvrtek 15. června 2023, 18.00 – 23.00  After Party

Konference je příležitostí pro sdílení zkušeností, pro propojení jednotlivých aktérů a pro společné hledání cest, které mohou přispět k posílení evaluací a jejich efektivnějšímu využívání. Na základě komunikace se členy a dalším evaluačními partnery navrhujeme pro letošní rok následující témata:

Akademici, studenti a nová partnerství

  • Role a zapojení samosprávy v evaluacích
  • Rozvojové evaluace v měnícím se světě
  • Evaluace ve vztahu k podpoře a integraci menšin a uprchlíků
  • Mezinárodní spolupráce v evaluacích
  • Divoká karta – nové nápady a inspirace

Prosím posílejte své abstrakty k některému z výše uvedených témat na adresu ces@czecheval.cz nejpozději do 14. dubna 2023!

Abstrakt v rozsahu maximálně jedné strany musí zahrnovat název příspěvku, jméno a kontakty autora, profesní medailonek autora (1 odstavec + fotografie), stručný přehled hlavních bodů příspěvku se zaměřením na možnosti jejich využití v budoucích evaluacích, návrh způsobu prezentace (příspěvek v úvodním plenárním bloku, přednáška v paralelních sekcích, panelová diskuse, interaktivní metody práce ve skupinách apod.). Současně navrhněte zařazení Vašeho příspěvku do některého z výše uvedených bloků.

Pokud dosud nejste členem České evaluační společnosti, využijte příležitost a přihlaste se zde: https://czecheval.cz/cs/O-nas/O-clenstvi.

Program konference bude připraven na konci dubna, registrace by měla být otevřena nejpozději od 2. května 2023.

Účastnické poplatky:

  • Konference fyzická účast: členové ČES 1300 Kč; NNO, studenti 2000 Kč; ostatní 2600 Kč
  • Konference online přístup: členové ČES 650 Kč; NNO, studenti 1000 Kč; ostatní 1300 Kč
  • Předkonferenční workshopy fyzická účast: členové ČES 650 Kč; NNO, studenti 1000 Kč, ostatní 1300 Kč.

Účastnické poplatky pro fyzickou účast zahrnují tištěné podklady a catering (včetně oběda v průběhu konference).