Konference ČES 2023

Dynamika evaluací z pohledu různých aktérů

Konference České evaluační společnosti 2023

Dynamika evaluací z pohledu různých aktérů

14. a 15. června 2023

 

Výroční konference České evaluační společnosti se konala ve dnech 14. a 15. června 2023 na České zemědělské univerzitě v Praze.

Rámcový program:

Středa 14. června 2023, 13.00 – 16.30   Předkonferenční workshopy

Čtvrtek 15. června 2023, 9.00 – 17.20    Hlavní konferenční den

Čtvrtek 15. června 2023, 18.00 – 23.00  After Party

Konference je příležitostí pro sdílení zkušeností, pro propojení jednotlivých aktérů a pro společné hledání cest, které mohou přispět k posílení evaluací a jejich efektivnějšímu využívání. Na základě komunikace se členy a dalším evaluačními partnery navrhujeme pro letošní rok následující témata:

  • Akademici, studenti a nová evaluační partnerství
  • Role a zapojení samosprávy (a místních sdružení) v evaluacích
  • Rozvojové evaluace v měnícím se světě
  • Evaluace ve vztahu k menšinám, uprchlíkům a dalším citlivým skupinám
  • Mezinárodní spolupráce v evaluacích
  • Divoká karta – nové nápady a inspirace

Účastnické poplatky:

  • Konference fyzická účast: členové ČES 1300 Kč; NNO, studenti 2000 Kč; ostatní 2600 Kč
  • Konference online přístup: členové ČES 650 Kč; NNO, studenti 1000 Kč; ostatní 1300 Kč
  • Předkonferenční workshopy fyzická účast: členové ČES 650 Kč; NNO, studenti 1000 Kč, ostatní 1300 Kč.

Účastnické poplatky pro fyzickou účast zahrnují tištěné podklady a catering (včetně oběda v průběhu konference).

Pokud dosud nejste členem České evaluační společnosti, využijte příležitost a přihlaste se zde: https://czecheval.cz/cs/O-nas/O-clenstvi.