Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Jiří Remr absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal doktorát v oboru evaluací. Je metodologem, který se zabývá mj. metaevaluacemi a řízením kvality evaluací. Kromě FSV UK, kde je odborným asistentem, působí v Institutu evaluací a sociálních analýz, kde se věnuje rozvoji evaluačních metod a technik. Vykonává též činnost externího evaluátora. Je šéfredaktorem odborného časopisu Evaluační teorie a praxe. Členem ČES je od roku 2010 a od roku 2012 je předsedou Správní rady ČES.