EvalCafé podzim 2018 (říjen)

Přijďte s námi posedět a diskutovat o evaluacích

EvalCafé podzim 2018 (15. října)

Diskuze nad Metodikou zadávání evaluací

Zadávání evaluací je jedním z nejvíce bolavých míst v české evaluační praxi. Už nějakou dobu ve spolupráci s Odborem veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj ČR pracujeme na Metodice zadávání evaluací.

Nyní je draft Metodiky předložen členům ČES i široké veřejnosti. Své připomínky, názory a návrhy na vylepšení posílejte nejlépe formou revizí a komentářů na adresu ces@czecheval.cz, nejpozději 8. října 2018.

Draft Metodiky

EvalCafé s diskuzí k metodice a obdrženým připomínkám proběhne v pondělí 15. října 2018 od 16:30 v prostorách DWW, Máchova 469/23, Praha 2 (dvorní trakt, zvonek AGSS/DWW).

Budeme moc rádi, pokud se zaregistrujete a přijdete. Registraci prosím proveďte na masna@czecheval.cz do 8. října 2018.