EvalCafé 2017

Přijďte s námi posedět a diskutovat o evaluacích

EvalCafé

Milí příznivci evaluací,

rádi bychom Vás opět pozvali na EvalCafé České evaluační společnosti, tentokrát na téma: Evaluace projektů sociálních inovací – aneb – Brainstorming nad kávou a evaluačními designy konkrétních připravovaných projektů.

Setkání se uskuteční v pondělí 24. 4. 2017 od 17.00 v sídle ČES (Heřmanova 22, Praha 7), případně v jiných prostorách (bude upřesněno registrovaným účastníkům cca týden před setkáním).

Úvaha za přípravou tohoto poněkud experimentálního EvalCafé je následující: 

  • Prioritní osa 3 Operačního programu Zaměstnanost podporuje projekty sociálních inovací. Povinnou součástí projektu je jeho (sebe)evaluace. Evaluátor těchto projektů je nejčastěji součástí realizačního týmu projektu. Evaluace takovýchto projektů je ve světě ESI fondů relativně novou oblastí a jednotlivé projekty se potýkají s nedostatkem zkušeností v oblasti evaluací.  
  • V rámci EvalCafé chceme provést společnou diskuzi realizátorů projektů, donora a evaluátorů a nejvhodnější podobě evaluace konkrétních připravovaných projektů.
  • Realizátor tak může dostat cenné rady ohledně nastavení evaluace (a třeba i najít evaluátora do týmu).
  • Evaluátoři si mohou vyzkoušet, jaké to je připravovat evaluační design v nezvyklém, ale ideálním okamžiku – při tvorbě samotného projektu (a třeba navázat spolupráci s konkrétním projektem).
  • Donor bude mít dobrý pocit z toho, že evaluace jím financovaných projektů jsou na dobré cestě (a třeba promyslí ještě lepší nastavení evaluačních aktivit v další výzvě).

Svou účast prosím potvrďte na email bucinova@czecheval.cz nejpozději do úterý 18. 4. 2017.

Stručné informace o projektech, jejichž evaluační design chceme diskutovat naleznete ZDE.