EvalCafé 2017

Přijďte s námi posedět a diskutovat o evaluacích