Quality of Life as an Evaluation Criterion

On-line, 10/02/2021 - 11/02/2021

Quality of Life as an Evaluation Criterion

 

Datum: 10. 2. 2021 – 11. 2. 2021

Jazyk workshopu: angličtina

Tematická pracovní skupina EES pořádá svůj první workshop s Českou evaluační společností a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky o kvalitě života jako evaluačního kritéria.

Cílem je osvětlit různá témata hodnocení, jejich vztah k hodnocení kvality života a politiky EU. Toto téma zahrnuje, ale není omezeno na následující:

  • Definování kritéria „kvalita života“ a srovnání s jinými koncepty používanými v evaluacích
  • Propojení tematických hodnocení s kvalitou života jako hodnotícím kritériem
  • Použití kvality života jako direktivního kritéria evaluace
  • Kvantitativní a kvalitativní hodnocení kvality života
  • Metodické a interpretační limity hodnocení kvality života
  • Rozdíly v hodnocení kvality života na národní, regionální a místní úrovni
  • Hodnocení kvality života v kontextu udržitelného rozvoje
  • a další

Zájemci o účast na workshopu se musí registrovat. Pro více informací a registraci můžete kontaktovat Otu Potluku (oto.potluka@unibas.ch).

Na program workshopu se můžete podívat zde.

Workshop se bude konat on-line.